"HAFIZLIKTA GELENEKSEL TÜRK İSLAM SANATLARI "

Mimaride Mimar Sinanlar, Sedefkâr Mehmed Ağalar ve eserleri, yazıda Şeyh Hamdullahlar, Karahisariler, Râkımlar, Sâmi Efendiler, musikide Dede Efendiler, Itrîler, şiirde Nâbiler, Bâkîler, Nefîler, Hat sanatında Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendiler, Hattat Hulusi YAZGAN' lar, Hafız Osman Efendiler, Tezhip sanatında Bursalı Ali B.İlyaslar, Baba Nakkaşlar.

Atalarımızın medeniyetlerini inşa ederken ortaya koyduğu sanatlar o kadar sağlam temellere dayanmıştır ki, günümüzde hala sanatlarımız dimdik ayakta durabilmekte ve gün geçtikçe revaç bulmaktadır.

 Eynesil Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda  da Minik HAFIZLAR  Geleneksel Türk İslam Sanatlarını icra ediyorlar.

 

16.12.2022 108

16-12-202216-12-202216-12-202216-12-202216-12-202216-12-202216-12-202216-12-202216-12-202216-12-202216-12-2022